Erkenning en certificering

Afbouwkeur: Wat is het? Ons bedrijf is er trots op dat wij het Afbouwkeurmerk mogen voeren. Het is een bewijs van goed gedrag voor afbouwbedrijven. Afbouwkeurbedrijven worden daartoe regelmatig gecontroleerd op het bedrijf en de bouwplaats. Het keurmerk wordt afgegeven door de Stichting Afbouwkeur.

Garanties afbouwkeur

- de zaakjes op orde heeft
- onze medewerkers de juiste diploma's hebben
- een klachtenregeling hebben
- met de juiste gereedschappen werken
- de veiligheidsvoorschriften strikt opvolgen
- onze offertes en facturen correct en helder zijn
- wij meerwerk van tevoren met u bespreken

Onze opdrachtgevers:

-Architecten
-Aannemers
-Detailhandel
-Defensie
-Horeca
-Industrie
-Keukenhandel
-Kunstenaars
-Overheid
-Particulieren
-Sauna en Badhuis
-Vlees- en voedselindustrie

VCA Gecertificeerd

Het personeel en de leidinggevende van De Vries Terrazzo Oss BV sinds 1951 zijn vca gecertificeerd. Dat wil zeggen: dat wij handelen en werken volgens de voorschriften. Daardoor worden risico's van ongelukken verkleind.