Aanbranden

Een vloer met een dunne specie behandelen om de hechting van een daarop aan te brengen specie laag te verbeteren.

Cementgebonden terrazzovloer

Niet constructieve dekvloer die over het algemeen in twee lagen is opgebouwd, waarbij cement als bindmiddel wordt toegepast en waarvan de zichtbare toplaag uit terrazzo bestaat.

Dekvloer

Elke afwerklaag, al dan niet op een draagvloer aangebracht, bestaande uit een of meer bindmiddelen en vulstoffen.

DTG

Dekvloer Terrazzo Geslepen.

DTU

Dekvloer Terrazzo Uitgewassen

DTUS

Dekvloer Terrazzo Uitgewassen Slachthuis.

Dilatatie

Een volledige doorsnijding van de constructie en afwerking, zodat de bouwdelen onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen (werken).

Overschuren

Bewerking die na het spachtelen plaatsvindt, waarbij het vloeroppervlak van de toplaag wordt nageschuurd met schurende middelen.

Polijsten; politoeren

Bewerking waarbij het oppervlak door schuren met zeer fijnkorrelig, schurende middelen een glad en (hoog) glanzend uiterlijk te geven.

Portlandcementklinker

Een grondstof voor het fabriceren van cement, bepaald mengsel bereid uit kalksteen en klei.

Schuren; slijpen

Bewerking waarbij, door handmatig of machinaal slijpen, een terrazzo-oppervlak wordt verkregen dat in hoofdzaak wordt gevormd door de slijpvlakken van de korrels van het toeslagmateriaal

Spachtelen; plamuren

Bewerking waarbij gaatjes en poriën in het terrazzo-oppervlak van de toplaag worden gevuld, door het oppervlak met een gemodificeerde cementpasta in te wrijven.

Specie

Onverhard mengsel bestaande uit een of meer bindmiddelen of vulstoffen bestemd voor de vervaardiging , c.q. behandeling van plafonds, wanden of vloeren, gereed voor de verwerking. Op de bouwplaats worden de termen specie en mortel nogal eens met elkaar verward.

Toeslagmateriaal

Mengsel van korrels dat geheel of gedeeltelijk uit een combinatie van diverse gebroken natuurlijke en/of kunstmatige bestanddelen bestaat.

Toplaag

Een laag terrazzomortel die wordt aangebracht als een vastliggende oppervlakte-afwerking van een vloer, die na één of meer oppervlaktebewerking(en) bedoeld is om in het zicht te blijven.

Tussenlaag

Een laag mortel die tussen de toplaag en de draagvloer wordt aangebracht. Deze laag dient voor het egaliseren van de draagvloer en het nivelleren van de spanningen, die veroorzaakt worden door verhardingskrimp van de cementrijke toplaag. Tussen de toplaag en de draagvloer is meestal een tussenlaag nodig. Alleen wanneer tussen de opdrachtgever en het vloerenbedrijf is overeengekomen dat het oppervlak van de onderliggende draagvloer voldoende vlak, stijf, stabiel en zonder scheuren is, kan hiervan worden afgeweken.

Uitwassen

Nabewerking waarbij met water wordt afgespoeld om de overtollige, niet verharde cementpasta uit de toplaag te verwijderen. De terrazzovloer krijgt door deze nabewerking een schoon oppervlak met een bepaalde textuur, waarbij de korrels van het toeslagmateriaal duidelijk zichtbaar zijn.

Zoeten

Bewerken van de toplaag waarbij het vloeroppervlak met fijnkorrelige, schurende middelen wordt geschuurd tot er een glad niet-glanzend uiterlijk wordt verkregen.