Ondergrond voor terrazzovloeren

Anhydriet gietvloer

Zelfegaliserende, met anhydriet (CaSO4) gebonden gietdekvloer. Gevoelig voor vocht en niet geschikt als tussenlaag voor terrazzo.

Aanbrandlaag

Dunne laag die op een vloervlak is aangebracht om een betere hechting te realiseren voor een daarop aan te brengen laag.

Beton

Een al dan niet verhard mengsel van grof en fijn toeslagmateriaal, cement, water en eventueel hulp- en/of vulstoffen.

Betonkwaliteit

Na 28 dagen verharding:
B12,5 staat voor 12,5 N/mm2 (125kg/cm2)
B17,5 staat voor 17,5 N/mm2 (175kg/cm2)
B22,5 staat voor 22,5 N/mm2 (225kg/cm2)
B30 staat voor 30 N/mm2 (300kg/cm2)
B37,5 staat voor 37,5N/mm2 (375kg/cm2)
B45 staat voor 45 N/mm2 (450kg/cm2)
B52,5 staat voor 52,5N/mm2 (525kg/cm2)

Betonvloer

Bij breedplaat- en systeemvloeren zal de tussenlaag niet hechtend moeten worden aangebracht. Met isolatie of bouwfolie wordt een scheiding gemaakt tussen de draagvloer en de tussenlaag. Dit geldt overigens ook voor vloeren met een vloerverwarmingssysteem. Het vloerverwarmingsysteem moet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan "harde vloerbedekking op een verwarmde vloer".

Consistentiegebieden

Consistentie van betonspecie moet worden aangepast aan de methoden van transport en verdichting die op het bouwwerk worden toegepast. Er worden vier consistentiegebieden onderscheiden; aardvochtig, halfplastisch, plastisch en vloeibaar.

Constructievloer

Horizontaal bouwdeel met een constructieve functie waarop de terrazzovloer wordt aangebracht, en die in staat is de optredende belastingen op te nemen en af te dragen aan de hoofddraagconstructie. Hiervoor wordt ook wel de term draagvloer gebruikt.

De constructievloer levert de benodigde draagkracht, stabiliteit en stijfheid aan de terrazzovloer.

Een terrazzovloer wordt bij voorkeur op een steenachtige constructievloer (bijvoorbeeld beton) aangebracht, maar ook een ondergrond van staal en hout is mogelijk.

D15, D20, D30, D40 (Nen 2741)

De classificatie van de sterkte van met cementgebonden dekvloeren na 28 dagen verharding.

D15 staat voor druksterkte 15 N/mm2 (115kg/cm2)
D20 staat voor druksterkte 20 N/mm2 (200kg/cm2)
D30 staat voor druksterkte 30 N/mm2 (300kg/cm2)
D40 staat voor druksterkte 40 N/mm2 (400kg/cm2)

Draagvloer

Horizontaal bouwdeel met een constructieve functie waarop de terrazzovloer wordt aangebracht, en die in staat is de optredende belastingen op te nemen en af te dragen aan de hoofddraagconstructie. Hiervoor wordt ook wel de term constructievloer gebruikt.

De draagvloer levert de benodigde draagkracht, stabiliteit en stijfheid aan de terrazzovloer.

Een terrazzovloer wordt bij voorkeur op een steenachtige draagvloer (bijvoorbeeld beton) aangebracht, maar ook een ondergrond van staal en hout is mogelijk.

Hechtlaag

Extra laag die een hechting tussen de draagvloer en de daarop aangebrachte dekvloer verbeterd.

Hechtend aanbrengen

De tussenlaag heeft een dikte van minimaal 3 cm (al dan niet voorzien van een bouwstaalmat Ø 4mm). Deze tussenlaag wordt rechtstreeks op de ondergrond gelijmd.

Niet hechtend aanbrengen

De tussenlaag wordt door middel van een membraan van de ondergrond gescheiden. Deze methode wordt toegepast bij vloeren voorzien van vloerverwarming en bij prefab betonnen vloeren. In beide gevallen is de tussenlaagdikte minimaal 7 cm voorzien van bouwstaalmat Ø 5-6mm.

Houten vloer

De terrazzo badkamervloer kan met behulp van zogenaamde Lewisplaten op houten vloeren worden aangebracht. Hierbij is het wel van belang dat vooraf de houten draagbalken op draagkracht worden gecontroleerd.

Krimpvoeg

Een gedeeltelijke insnijding in een constructiedeel (bepaald vloerdeel) die een uitzetting en krimp in een constructie toelaat.

Lewis - zwaluwstaartplaten

LEWIS® platen zijn zwaluwstaartvormig gewalste, zelfdragende stalen wapeningsplaten, die worden gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne lichtgewicht betonvloeren op (veelal) houten draagconstructies.